ชีววิทยา บทความทั้งหมด

ระบบนิเวศ ป่าดิบชื้น

ป่าดิบชื้น แหล่งกำเนิดพันธุ์ไม้และสัตว์นานาชนิดที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศทั่วโลก 

ป่าดิบชื้น เป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรป่าไม้มากที่สุด เพราะพื้นบริเวณนั้นจะเต็ม

Read More »
ปลวก ระบบนิเวศ

ปลวก สิ่งมีชีวิตที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศเขตร้อน 

ปลวก ได้รับการขนานนามว่าเป็น “นักทำลายล้างตัวฉกาจ” แล้วคุณล่ะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกเมื่อเห็นปลวก? คุ

Read More »
ระบบนิเวศ คือ

ระบบนิเวศ คืออะไร? ไขข้อสงสัยการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตบนโลก

ระบบนิเวศ เป็นคำที่เรามักจะได้ยินและได้ใช้บ่อย ๆ เมื่อตอนสมัยเรื่องวิชาชีววิทยา ซึ่งกลไกการทำงานของร

Read More »