ชีววิทยา บทความทั้งหมด

ฉลามวาฬ

‘ฉลามวาฬ’ กับบทบาทรักษ์โลกที่เป็นมากกว่ายักษ์ใหญ่ใจดีแห่งท้องทะเล

บนผืนน้ำคราม ใต้แผ่นฟ้าสีอำพันซึ่งความมืดดำได้เข้าห่มคลุมทีละนิดละน้อยนั้น มีฉลามวาฬซึ่งบนหลังดารดาษ

Read More »
ยอดเขากีนาบาลู GUNUNG KINABALU

อุทยานแห่งชาติกีนาบาลู แหล่งมรดกโลกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ

ต้องยอมรับเลยว่าโลกของเราเป็นเพียงดวงเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุด

Read More »