ระบบนิเวศทุ่งหญ้า ทรรศนีย์ที่ไกลสุดหล้าดั่งทะเลบนดิน

ระบบนิเวศทุ่งหญ้า Grassland Ecosystem
สารบัญบทความ
ระบบนิเวศทุ่งหญ้า Grassland Ecosystem

ระบบนิเวศแบบทุ่งหญ้า(Grassland Ecosystem) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ทุ่งหญ้าสะวันนา เป็นระบบนิเวศชนิดหนึ่งที่มีความหลากหลายและโดดเด่นที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่เขตที่ราบใหญ่ในอเมริกา ไปจนถึงทุ่งหญ้าสะวันนาอันกว้างใหญ่ในแอฟริกา ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์นานาชนิด ในวันนี้ เราจะมาพาคุณไปทำความรู้จักกับลักษณะของระบนิเวศนี้กันมากขึ้น

ระบบนิเวศแบบทุ่งหญ้าคืออะไร ?

 

พื้นที่เขตระบบนิเวศทุ่งหญ้าทั่วโลก
พื้นที่เขตระบบนิเวศทุ่งหญ้าทั่วโลก Credit by : https://www.nationalgeographic.com/

ระบบนิเวศแบบทุ่งหญ้ามีจุดเด่นทางชีวนิเวศที่มีหญ้า สมุนไพร พืชพรรณลุ่มต่ำ และพืชอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เนื้อไม้ขึ้นปกคลุมทั่วพื้นที่ สภาพอากาศแห้งแล้งเกือบตลอดทั้งปีแม้ว่าจะมีฝนตกในระดับปานกลางอยู่ที่ 10-30 นิ้วต่อปี เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศร้อนจัด ทำให้ฝนที่ตกนั้นไม่เพียงพอต่อการเติบโตของต้นไม้ใหญ่และพัฒนาเป็นป่า 

ซึ่งระบบนิเวศแบบทุ่งหญ้านั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ก็คือ

  • ทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น ที่พบได้ในที่ราบใหญ่ของอเมริกาเหนือ มีอุณหภูมิปานกลางและแห้งแล้งไม่มากนัก
  • ทุ้งหญ้าเขตร้อน พบได้ในเขตอากาศร้อนชื้นซึ่งทำให้แห้งแล้งมาก เช่น ทุ่งหญ้าสะวันนาของแอฟริกา 

ความสำคัญของระบบนิเวศแบบทุ่งหญ้า

ทุ่งหญ้าสะวันนาแอฟริกา
ระบบนิเวศทุ่งหญ้าสะวันนา savannah
ทุ่งหญ้าสะวันนา(savannah) ในทวีปแอฟริกา

ระบบนิเวศแบบทุ่งหญ้านั้นมีความสามารถในการดูดซับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์จากชั้นบรรยากาศ เนื่องจากมีพืชและต้นไม้ที่เยอะ เมื่อมันสังเคราะห์แสงมันจะดูดคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศเพื่อนำไปสร้างอาหาร กระบวนการนี้จะช่วยกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศได้เป็นอย่างดี 

ระบบนิเวศแบบทุ่งหญ้ายังช่วยควบคุมวัฏจักรของน้ำและสารอาหารที่จำเป็นต่อธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งเปรียบเสมือนกับการรักษาสุขภาพของระบบนิเวศทั่วโลก เช่น ทุ่งหญ้าจะช่วยป้องกันการกัดเซาะของน้ำต่อดิน โดยการชะลอการไหลของน้ำด้วยพืชที่ขึ้นอยู่ตามพื้น และปล่อยให้ซึมลงไปในในดินอย่างช้า ๆ ซึ่งทำให้พืชและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ สามารถนำไปใช้เพื่อดำรงชีวิตต่อได้ 

นอกจากนี้ยังมีความสำคัญต่อการทำเกษตรและปศุสัตว์อีกด้วย พืชผลและสัตว์ที่สำคัญที่สุดในโลกหลายชนิดล้วนแล้วแต่มีถิ่นกำเนิดจากระบบนิเวศแบบทุ่งหญ้าทั้งสิ้น จึงทำให้ระบบนิเวศนี้มีความสำคัญต่อเกษตรกรและผู้ที่ทำฟาร์มปศุสัตว์ทั่วโลก

ลักษณะเด่นของระบบนิเวศแบบทุ่งหญ้า

ทุ่งหญ้า prairie
ทุ่งหญ้าแพรี (prairie) รัฐเซาท์ดาโคตา สหรัฐอเมริกา

ระบบนิเวศแบบทุ่งหญ้ามีลักษณะเด่นคือหญ้าและสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ที่ขึ้นอยู่ทั่วทั้งพื้นที่ และการที่ไม่มีต้นไม้เลยแม้แต่ต้นเดียว หรือมีก็น้อยมาก ๆ 

สัตว์ที่โดดเด่นที่สุดชนิดหนึ่งในระบบนิเวศแบบทุ่งหญ้าก็คือแพร์รี่ด็อก หรือ กระรอกดิน สัตว์ฟันแทะขนาดเล็กที่มีถิ่นกำเนิดจากที่นี่ เป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์ด้วยระบบสังคมที่ซับซ้อน นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทุ่งหญ้า นอกจากนี้ยังมี วัวไบซัน พรองฮอร์น ไก่แพรรี่ และงูหางกระดิ่ง 

พืชในพื้นที่นี้จะเป็นพืชที่สามารถอยู่รอดได้ในพื้นที่แห้งแล้ง ขาดสารอาหาร และเกิดไฟป่าบ่อยครั้ง ได้แก่หญ้าต่าง ๆ เช่น หญ้าบลูแกรส หญ้าบัฟฟ้าโล หญ้าแกรมมา รวมไปถึงจำพวกดอกไม้ป่า เช่น ต้นแสงอรุณ ดอกทานตะวัน มิลค์หวีด พืชเหล่านี้จะให้อาหาร และที่อยู่อาศัยสำหรับสัตว์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่บริเวณทุ่งหญ้า นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญที่ช่วยในการรักษาความสมบูรณ์ของดินอีกด้วย 

บทสรุป

สุดท้ายนี้ ระบบนิเวศแบบทุ่งหญ้านั้นแม้ว่าจะมีความสำคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศโดยรวมของโลก แต่ก็มักจะถูกคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์หลายครั้ง เช่น การทำเกษตร การขยายตัวของเมือง ซึ่งอาจจะนำไปสู่การทำลายความสมดุลของโลกได้ สิ่งที่สำคัญคือต้องปกป้องและอนุรักษ์ระบบนิเวศเหล่านี้ให้สามารถเลี้ยงดูสัตว์และพืชที่พึ่งพาพวกมันได้ต่อไปนั่นเอง

ระบบนิเวศทุ่งหญ้า

บทความอื่นๆ

RECENT POSTS